جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه دارایی اول

قیمت کل : 180ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه آبرسان

قیمت کل : 175ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه زیرزمین, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه آبرسان

قیمت کل : 160ميليون

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه منصور

قیمت کل : 175ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه طالقانی

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 43متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در تبریز منطقه کسائی

قیمت کل : 160ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تبریز منطقه جاده صوفیان

قیمت کل : 150ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه آخر راسته کوچه

قیمت کل : 160ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در تبریز منطقه جاده سنتو

قیمت کل : 180ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top