جستجوی ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه دارایی دوم

قیمت کل : 15ميليارد

500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه بالاتر از میدان بسیج

قیمت کل : 12ميليارد

780متر متر مربع

سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه ولی عصر

قیمت کل : 16ميليارد

1600متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه کل, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین تجاری جهت فروش در تبریز منطقه دروازه تهران

قیمت کل : 15ميليارد

1600متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در تبریز منطقه کیلومتر 20 جاده تهران

قیمت کل : 20ميليارد

13250متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تبریز منطقه آذرشهر

قیمت کل : 10ميليارد

29000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در تبریز منطقه جاده آذرشهر

قیمت کل : 10ميليارد

20000متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه قطران

قیمت کل : 20ميليارد

163متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top