جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تبریز منطقه غرب

قیمت کل : 100ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 15طبقه, شمالی, نما سیمان سفید, سند ؟, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه شهرک نور

قیمت کل : 118ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تبریز منطقه میرداماد

قیمت کل : 140ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تبریز منطقه میرداماد

قیمت کل : 140ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه نصف راه

قیمت کل : 105ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top