جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه پاساز سبلان

قیمت کل : 140ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در تبریز منطقه جاده مشکین شهر

قیمت کل : 100ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه بازار

قیمت کل : 100ميليون

11متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در تبریز منطقه آخمقیه

قیمت کل : 140ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در تبریز منطقه آخولا

قیمت کل : 146ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تبریز منطقه جاده صوفیان

قیمت کل : 150ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 110ميليون

9متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه راسته کوچه

قیمت کل : 150ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین تجاری جهت فروش در تبریز منطقه جاده اسپیران

قیمت کل : 108ميليون

5400متر متر مربع

سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین تجاری جهت فروش در تبریز منطقه قراملک

قیمت کل : 110ميليون

2300متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top