جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه عباسی

قیمت کل : 1.9ميليارد

3 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, نما آجر گری, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ولی عصر

قیمت کل : 1.87ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه منصور

قیمت کل : 1.8ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, شمالی, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه خیام

قیمت کل : 1.8ميليارد

9 خواب 262متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه کل, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه مارالان

قیمت کل : 1.8ميليارد

6 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه کل, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه اول عباسی

قیمت کل : 2ميليارد

230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه رضانژاد شمالی

قیمت کل : 2ميليارد

330متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سه نبش, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه زعفرانیه

قیمت کل : 2ميليارد

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه کل, شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه گلباد

قیمت کل : 2ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه بلوار 29 بهمن

قیمت کل : 1.89ميليارد

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شرقی غربی دو کله, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top