جستجوی ملک

زمین جهت فروش در تبریز

قیمت کل : 1.736ميليارد

8680متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سیستم نقشه ویلائی, دو نبش جنوبی, نما ندارد, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top