جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه سه راه امین

قیمت کل : 1.65ميليارد

33متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ولیعصر

قیمت کل : 1.7ميليارد

3 خواب 192متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, شمالی, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه چایکنار

قیمت کل : 1.62ميليارد

81متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, جنوبی, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ولی عصر

قیمت کل : 1.53ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه میرداماد

قیمت کل : 1.6ميليارد

2 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه کل, جنوبی, نما گرانیت, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 1.6ميليارد

200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در تبریز منطقه چایکنار

قیمت کل : 1.666ميليارد

98متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سه نبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه گلباد

قیمت کل : 1.71ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, دو نبش جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه رشدیه

قیمت کل : 1.67ميليارد

3 خواب 257متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه همافر

قیمت کل : 1.68ميليارد

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه پنجم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top