جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه قطران

قیمت کل : 1.4ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه زعفرانیه

قیمت کل : 1.45ميليارد

62متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه شهید غلامی

قیمت کل : 1.5ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه کل, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه دمشقیه

قیمت کل : 1.292ميليارد

235متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , جنوبی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه منظریه

قیمت کل : 1.3ميليارد

240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه قره باغیها

قیمت کل : 1.4ميليارد

3 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تبریز منطقه جاده تهران

قیمت کل : 1.4ميليارد

14000متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه زعفرانیه

قیمت کل : 1.4ميليارد

200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه کل, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ولی عصر

قیمت کل : 1.5ميليارد

3 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ولیعصر

قیمت کل : 1.5ميليارد

3 خواب 177متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top