جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه پاساژ رخش

قیمت کل : 120ميليون

12متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه هاتف

12متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه سه راه امین

قیمت کل : 150ميليون

5متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه تربیت

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

14متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ابرسان

رهن : 5ميليون اجاره : 1.35ميليون

10متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه تربیت

رهن : 8ميليون اجاره : 1.3ميليون

5متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه عباسی

رهن : 70ميليون

16متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پرواز

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

21متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه میدان نماز

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

24متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاستور جدید

رهن : 15ميليون اجاره : 2ميليون

23متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top