جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه آبرسان

قیمت کل : 790ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه ولیعصر

قیمت کل : 960ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه نصف راه

رهن : 400ميليون اجاره : 20ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه کل, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه اوتوبان کسائی

رهن : 30ميليون اجاره : 15ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه اوتوبان کسائی

رهن : 20ميليون اجاره : 5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه دارائی

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه نبش 35متری 24متری

قیمت کل : 4.48ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , جنوبی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه رسالت

قیمت کل : 836ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , غربی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top