جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه زعفرانیه

قیمت کل : 910ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ وسفال, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 6ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آخر عباسی

رهن : 15ميليون اجاره : 250تومان

1 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه 17شهریور

قیمت کل : 784ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه کل, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه چایکنار

قیمت کل : 489ميليون

2 خواب 89متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, غربی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, شمالی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه آبرسان

قیمت کل : 670ميليون

1 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, شمالی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید اول

قیمت کل : 560ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه همکف, جنوبی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه 17 شهریور

قیمت کل : 1.2ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top