جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز

قیمت کل : 380ميليون

3 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه چهارم, جنوبی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز

قیمت کل : 482ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, دو نبش شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه 13 آبان

قیمت کل : 430ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه کلانترکوچه

رهن : 10ميليون اجاره : 1.8ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ابرسان

قیمت کل : 270ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه زیرزمین, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه خ امام

قیمت کل : 190ميليون

1 خواب 41متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه عباسی

قیمت کل : 185ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, شمالی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه آذربایجان

قیمت کل : 190ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دهم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه خ امام

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top