جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 25سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه گجیل

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

21متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ابرسان

رهن : 10تومان اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه 3راهه گلگشت

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه رضانزاد

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه قره باغیها

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه قره باغیها

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ارک

رهن : 10ميليون اجاره : 6ميليون

186متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه رضانزاد

رهن : 5ميليون اجاره : 2.7ميليون

4 خواب 120متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه روبروی مصلا

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 55متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top