جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه عباسی

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ابرسان

رهن : 5ميليون اجاره : 1ميليون

11متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 3ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 2ميليون اجاره : 250تومان

80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه منصور

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

27متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در تبریز منطقه جاده صوفیان

رهن : 10ميليون اجاره : 1.7ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جاده صوفیان

قیمت کل : 900ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1.7ميليون

520متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه سالاری

رهن : 8ميليون اجاره : 2ميليون

45متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه 13 آبان

رهن : 5ميليون اجاره : 600تومان

40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه تپلی باغ

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سه نبش, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top