جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه باغمیشه

رهن : 1 اجاره : 1

1 خواب 7 متر مربع

سن بنا 17سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آبرسان

رهن : 5 اجاره : 1

8 متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آبرسان

رهن : 1 اجاره : 1

8 متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در تبریز منطقه آزادی

رهن : 1 اجاره : 2

2 متر مربع

سن بنا نوساز , شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه یاغچیان

رهن : 1 اجاره : 1

1 خواب 2 متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه خ آزادی

رهن : 4 اجاره : 4

1 متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چایکنار

رهن : 5 اجاره : 1

2 متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه قره آغاج

رهن : 1 اجاره : 1

1 متر مربع

سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه مارالان

رهن : 1 اجاره : 1

2 متر مربع

سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز

رهن : 1 اجاره : 9

1 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top