جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 6ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آخر عباسی

رهن : 15ميليون اجاره : 250تومان

1 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه رو به روی فرمانداری

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه حافظ

رهن : 90ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه کوی استانداری

رهن : 120ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه نصف راه

رهن : 400ميليون اجاره : 20ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه کل, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه اوتوبان کسائی

رهن : 30ميليون اجاره : 15ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه اوتوبان کسائی

رهن : 20ميليون اجاره : 5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top