جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در تبریز منطقه چهااراره منصور

رهن : 80ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه زیرزمین, جنوبی, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جاده تهران

رهن : 100ميليون اجاره : 15تومان

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تبریز منطقه مارالان

رهن : 100ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه بلوار استاد شهریار

رهن : 70ميليون

3 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آبرسان

رهن : 70ميليون

20متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه منصور

رهن : 100ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 100ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه دامپزشکی

رهن : 95ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه هفتم, شرقی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه فلکه دانشگاه

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

11 خواب 240متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه کل, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آزادی

رهن : 100ميليون اجاره : 12ميليون

16 خواب 120متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه کل, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top