جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ویلاشهر

رهن : 100ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصرجنوبی

رهن : 100ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه مارالان

رهن : 100ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 100ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 1سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه حافظ

رهن : 70ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه تفاطع رضانزاد

رهن : 100ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, شرقی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چهارراه شهناز

رهن : 100ميليون اجاره : 3ميليون

130متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 100ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه استاد معین

رهن : 85ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه رضانزاد

رهن : 70ميليون اجاره : 1.7ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top