جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 1 اجاره : 1

2 خواب 7 متر مربع

سن بنا 10سال , شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه 17 شهریور - کوچه ارک

رهن : 1 اجاره : 1

1 خواب 1 متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر 2

رهن : 1 اجاره : 1

2 خواب 7 متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تبریز منطقه ولیعصر2

رهن : 1

2 خواب 7 متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه اول, جنوبی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در تبریز منطقه ارگ

رهن : 1

3 خواب 7 متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه سوم, شرقی غربی دو کله, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تبریز منطقه دمشقیه

رهن : 1

2 خواب 9 متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه چهارم, غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تبریز منطقه بارون آواک

رهن : 9

7 متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 1 اجاره : 3

2 خواب 1 متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جدیری شمالی

رهن : 1 اجاره : 3

3 خواب 1 متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آخر شهناز

رهن : 1 اجاره : 1

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه نهم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top