جستجوی ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شهرک سرمایه گذاری

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاستور جدید

رهن : 50ميليون اجاره : 8تومان

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه بلوار استاد شهریار

رهن : 70ميليون

3 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاستور جدید

رهن : 60ميليون

90متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 15سال , طبقه زیرزمین, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آبرسان

رهن : 70ميليون

20متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه مرند

قیمت کل : 5ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

5000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چای کنار

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 5سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

390متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه کل, سه نبش, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ششگلان

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

15 خواب 700متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 30سال , طبقه کل, شرقی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ابن سینا

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

6 خواب 300متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه کل, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top