جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جدیری شمالی

رهن : 35ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه خیابان شهید جدیری

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آبرسان

رهن : 50ميليون اجاره : 2.2ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شاهگلی

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه رضانژاد

رهن : 30ميليون اجاره : 10ميليون

2 خواب 450متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 25سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آبرسان

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

4 خواب 230متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 25سال , طبقه پنجم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه تپلی باغ

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جدیری شمالی

رهن : 30ميليون اجاره : 2.2ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه گلگشت

رهن : 40ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 200متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیرزمین, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top