جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه بازار

رهن : 200ميليون اجاره : 20ميليون

280متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آذربایجان

رهن : 250ميليون اجاره : 13ميليون

300متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 250ميليون اجاره : 40ميليون

750متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top