جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در تبریز منطقه قطران

رهن : 150ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شهرک سلیمی

رهن : 150ميليون اجاره : 30ميليون

4000متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شهرک سلیمی

رهن : 150ميليون اجاره : 20ميليون

2000متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه مارالان

رهن : 150ميليون

180متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه بازار

رهن : 200ميليون اجاره : 20ميليون

280متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه زعفرانیه

رهن : 190ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه ششم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 150ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 150ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 147متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top