جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ویلا شهر

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 20ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه اسکان 1

رهن : 20ميليون اجاره : 2.7ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه برج بلور

رهن : 10ميليون اجاره : 2.6ميليون

69متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوازدهم, ...

جزئیات ملک

زمین جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه عجب شیر

رهن : 10ميليون اجاره : 6ميليون

8000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , طبقه کل, نما آجر گری, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه اول جاده مایان

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه رضا نژاد جنوبی

رهن : 30ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه کوی استانداری

رهن : 30ميليون اجاره : 3.3ميليون

3 خواب 215متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, نما رومی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چهار راه باغشمال

رهن : 12ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5تومان

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top