جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه خیابان گلکار

رهن : 100ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه الهی پرست

رهن : 105ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جدیری شمالی

رهن : 130ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, جنوبی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آبسان

رهن : 100ميليون اجاره : 9ميليون

11 خواب 360متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه کل, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ارتش جنوبی

رهن : 120ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه زعفرانیه

رهن : 150ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه منظریه

رهن : 115ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه میدان فهمیده

رهن : 120ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 150ميليون

2 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, شمالی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه گلشهر

رهن : 130ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top