جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ویلا شهر

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5تومان

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاستور جدید

رهن : 50ميليون اجاره : 8تومان

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جاده تهران

رهن : 100ميليون اجاره : 15تومان

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه منصور

رهن : 100ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5تومان

70متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه زیرزمین, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آبرسان

رهن : 10ميليون اجاره : 3.5تومان

126متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه مارالان

رهن : 55ميليون اجاره : 30تومان

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه توانیر شمالی

رهن : 45ميليون اجاره : 5.5تومان

5 خواب 250متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه تربیت

رهن : 90ميليون اجاره : 100تومان

12متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top