جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه فلکه دانشگاه

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

11 خواب 240متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه کل, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه منصور

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه مقصودیه

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

550متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه منصور

رهن : 20ميليون اجاره : 10ميليون

250متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه دارایی قدیم

رهن : 30ميليون اجاره : 10ميليون

120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در تبریز منطقه فلکه دانشگاه

قیمت کل : 2.45ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 9ميليون

22متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جاده صوفیان

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

450متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاستور جدید

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top