جستجوی ملک

کارخانه جهت اجاره در تبریز منطقه جاده تهران

رهن : 5ميليون اجاره : 1ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جبار نائب

رهن : 20ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چهار راه باغشمال

رهن : 12ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه خیابان امام خمینی

رهن : 5ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, غربی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز

رهن : 25ميليون اجاره : 1ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ابرسان

رهن : 5ميليون اجاره : 1ميليون

11متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه تپلی باغ

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سه نبش, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه راسته کوچه

رهن : 2ميليون اجاره : 900تومان

44متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه منصور

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

22متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 5ميليون اجاره : 900تومان

55متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top