جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره در تبریز منطقه بلوار شهریار

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

3 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه سراه ولیعصر

رهن : 120ميليون اجاره : 8ميليون

5 خواب 365متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ارک جدید

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , طبقه همکف, دو نبش شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ارک جدید

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شهناز

رهن : 50ميليون اجاره : 8.5ميليون

107متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 2سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 40ميليون اجاره : 9ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آبرسان

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه 17 شهریور

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

130متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه فلکه رودکی

رهن : 10ميليون اجاره : 8ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه کل, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top