جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جاده تهران

رهن : 30ميليون اجاره : 8ميليون

180متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در تبریز منطقه ولی عصر

قیمت کل : 2.7ميليارد رهن : 40ميليون اجاره : 8ميليون

28متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه دروازه تهران

رهن : 1ميليون اجاره : 8ميليون

2 خواب 190متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه باغشمال

رهن : 40ميليون اجاره : 8ميليون

12 خواب 70متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه کل, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آزادی

رهن : 30ميليون اجاره : 8ميليون

175متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در تبریز منطقه فلکه دانشگاه

قیمت کل : 2.45ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 9ميليون

22متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top