جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ائلگلی

رهن : 50ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, شمالی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه منصور

رهن : 10ميليون اجاره : 850تومان

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ائلگلی

رهن : 20ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه کندرود

رهن : 5ميليون اجاره : 800تومان

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه عباسی

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آبرسان

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

10متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه راسته کوچه

رهن : 2ميليون اجاره : 900تومان

44متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 5ميليون اجاره : 900تومان

55متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه تربیت

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

14متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top