جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه اول کلانتر کوچه

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان تجاری جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه باغشمال

رهن : 70ميليون اجاره : 7ميليون

2 خواب 400متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه زیرزمین, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه میدان ابوریحان

رهن : 30ميليون اجاره : 8ميليون

1 خواب 145متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه سراهی اهر

رهن : 20ميليون اجاره : 8ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

250متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه +زیر زمین, شمالی, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه 22 جاده تهران

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جاده قدیم تهران

رهن : 80ميليون اجاره : 7ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جاده مایان

رهن : 10ميليون اجاره : 7ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه رشدیه

رهن : 50ميليون اجاره : 7.5ميليون

3 خواب 235متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه کل, جنوبی, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه اندیشه

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top