جستجوی ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه اندیشه

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره در تبریز منطقه جاده صوفیان

رهن : 30ميليون اجاره : 8ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جاده تهران

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاستور جدید

رهن : 30ميليون اجاره : 8ميليون

3 خواب 188متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه +زیر زمین, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امتداد باغشمال

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

108متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه خیابان باغشمال

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه کل, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه رشدیه

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

2 خواب 235متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 13سال , طبقه کل, سه نبش, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه رشدیه

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

2 خواب 233متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 30سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جاده تهران

رهن : 30ميليون اجاره : 8ميليون

180متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در تبریز منطقه ولی عصر

قیمت کل : 2.7ميليارد رهن : 40ميليون اجاره : 8ميليون

28متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top