جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه میدان ساعت

رهن : 70ميليون اجاره : 7ميليون

115متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 8سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چهارراه حافظ

رهن : 20ميليون اجاره : 7ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه طالقانی

رهن : 30ميليون اجاره : 7ميليون

5 خواب 335متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه کل, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 45تومان اجاره : 7.5ميليون

80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 25سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آبرسان

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه لاهیجان

رهن : 30ميليون اجاره : 7ميليون

1700متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 100ميليون اجاره : 7.5ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه کل, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه رضانزاد شمالی

رهن : 700ميليون اجاره : 7ميليون

220متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه 17 شهریور

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

130متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه خیام

رهن : 10ميليون اجاره : 7ميليون

15 خواب 550متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top