جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه بیلانکوه

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 3ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جبار نائب

رهن : 15ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه مفتح

رهن : 5ميليون اجاره : 800تومان

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top