جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 6ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه رو به روی فرمانداری

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاستور قدیم

رهن : 45ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ائلگلی

رهن : 50ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, شمالی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه کسائی

رهن : 8ميليون اجاره : 700تومان

کاربری صنعتی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چایکنار

رهن : 7ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 73متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

زمین جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه کندرود

رهن : 5ميليون اجاره : 800تومان

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاستور جدید

رهن : 6ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه تقاطع ارتش جنوبی

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه کل, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top