جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شهرک طالقانی

رهن : 15ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 62متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ملل متحد

رهن : 18ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه منصور

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

27متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه 13 آبان

رهن : 5ميليون اجاره : 600تومان

40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه بعد از تراکتورسازی

رهن : 7ميليون اجاره : 650تومان

105متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه خاقانی

رهن : 3ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 50متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه مارالان

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 20ميليون اجاره : 700تومان

65متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه مارالان

رهن : 15ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه تپلی باغ

رهن : 5ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top