جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه رضا نژاد جنوبی

رهن : 30ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شهرک طالقانی

رهن : 15ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 62متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ملل متحد

رهن : 18ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه 13 آبان

رهن : 5ميليون اجاره : 600تومان

40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه تپلی باغ

رهن : 5ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاستورجدید

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه منظریه

رهن : 25ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه تپلی باغ

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 5ميليون اجاره : 500تومان

6متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 20سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه بهادری

رهن : 5ميليون اجاره : 500تومان

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top