جستجوی ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه طالقانی

رهن : 20ميليون اجاره : 5ميليون

380متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه مرند

قیمت کل : 5ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

5000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه 17 شهریور

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

160متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آبرسان

رهن : 20ميليون اجاره : 4.5ميليون

200متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

390متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه کل, سه نبش, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه مرند

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

10000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آبرسان

رهن : 20ميليون اجاره : 5ميليون

14متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه بازار

رهن : 50ميليون اجاره : 4.5ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شهرک نور

رهن : 20ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 270متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 13سال , شرقی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جاده تهران

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top