جستجوی ملک

کارخانه جهت رهن در تبریز منطقه کیلومتر 20 جاده تهران

قیمت کل : 20ميليارد رهن : 300ميليون اجاره : 50ميليون

13250متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 250ميليون اجاره : 40ميليون

750متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top