جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه هتل مرمر

رهن : 2 اجاره : 5

3 خواب 1 متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه پنجم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه خ آزادی

رهن : 4 اجاره : 4

1 متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جدیری شمالی

رهن : 6 اجاره : 5

1 خواب 6 متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه رضانژاد

رهن : 3 اجاره : 5

3 خواب 2 متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در تبریز منطقه بازار سرپوشیده

رهن : 1 اجاره : 5

1 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 25سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در تبریز منطقه باغمیشه

رهن : 4 اجاره : 5

1 خواب 6 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه زیر همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در تبریز منطقه حیدر اباد

رهن : 6 اجاره : 5

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز

رهن : 3 اجاره : 5

1 متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه قراملک

رهن : 5 اجاره : 4

1 متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه باغمیشه

رهن : 5 اجاره : 5

1 خواب 5 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top