جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه اخر شهناز

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 76متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه فرشته شمالی

رهن : 90ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه خیام

رهن : 80ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاستور جدید

رهن : 5ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ازادی

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 80متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه تپلی باغی

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 100ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه رضا نژاد

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ابرسان

رهن : 100ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 142متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه کل, شمالی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه کوی شهید نادری

رهن : 20ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top