جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه رضا نژاد جنوبی

رهن : 30ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 3ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 20ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه طالقانی

رهن : 3ميليون اجاره : 400تومان

16متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 4ميليون اجاره : 400تومان

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاستورجدید

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه تپلی باغ

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 5ميليون اجاره : 500تومان

6متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 20سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه بهادری

رهن : 5ميليون اجاره : 500تومان

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 7ميليون اجاره : 500تومان

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top