جستجوی ملک

کارخانه جهت اجاره در تبریز منطقه باغ یعقوب

رهن : 40ميليون اجاره : 3.5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 20ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه کوی استانداری

رهن : 30ميليون اجاره : 3.3ميليون

3 خواب 215متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, نما رومی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شاهگلی

رهن : 35ميليون اجاره : 3.5ميليون

145متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 1سال , طبقه سوم, جنوبی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جاده تهران

رهن : 15ميليون اجاره : 3.5ميليون

150متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جاده تهران

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تبریز منطقه ولی عصر جنوبی

قیمت کل : 1.2ميليارد رهن : 20ميليون اجاره : 3.8ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 20ميليون اجاره : 3.3ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آرپا دره سی

رهن : 10ميليون اجاره : 3.2ميليون

1100متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چای کنار

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 5سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top