جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 3ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 20ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه منصور

رهن : 2ميليون اجاره : 300تومان

10متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه طالقانی

رهن : 3ميليون اجاره : 400تومان

16متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 4ميليون اجاره : 400تومان

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه توانیر

رهن : 130ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه توانیر

رهن : 130ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آبرسان

رهن : 3ميليون اجاره : 300تومان

10متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top