جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پرواز

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

21متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه میدان نماز

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

24متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاستور جدید

رهن : 15ميليون اجاره : 2ميليون

23متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه عباسی

رهن : 20ميليون اجاره : 2.3ميليون

33متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه 13 آبان

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه منظریه

رهن : 25ميليون اجاره : 2.2ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه پنجم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه منصور

رهن : 40ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه منصور

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه بزرگمهر

رهن : 10ميليون اجاره : 2.8ميليون

2 خواب 162متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه فلکه دانشگاه

رهن : 5ميليون اجاره : 2ميليون

10متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top