جستجوی ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه اوتوبان

رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شاهگلی

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه اندیشه

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جاده صوفیان

رهن : 5ميليون اجاره : 3ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه اهر

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , سند قراردادي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه بازار

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه سه راه فرودگاه

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه کوی سهند

رهن : 20ميليون اجاره : 2.4ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, شمالی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه کمربندی خسرو شهر

رهن : 15ميليون اجاره : 3ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top