جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه خیابان جدیری

رهن : 5ميليون اجاره : 2ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره در تبریز منطقه جاده تهران

رهن : 5ميليون اجاره : 1ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جدیری

رهن : 5ميليون اجاره : 1.3ميليون

55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جبار نائب

رهن : 20ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه زعفرانیه

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

1 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چهار راه باغشمال

رهن : 12ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه خیابان امام خمینی

رهن : 5ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, غربی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز

رهن : 25ميليون اجاره : 1ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آبرسان

رهن : 15ميليون اجاره : 2ميليون

46متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه مارالان

رهن : 20ميليون اجاره : 1.2ميليون

1 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top