جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 5ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه 13 آبان

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه فدک

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

21متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه تربیت

رهن : 8ميليون اجاره : 1.3ميليون

5متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شهناز

رهن : 10ميليون اجاره : 1.4ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جدیری

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

26متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه فلکه دانشگاه

رهن : 5ميليون اجاره : 2ميليون

10متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام حسین

رهن : 10ميليون اجاره : 1.8ميليون

31متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه فهمیده

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, نما رومی گرانیت, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top