جستجوی ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شهرک سرمایه گذاری

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چایکنار

رهن : 10ميليون اجاره : 17ميليون

28متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شهرک سلیمی

رهن : 150ميليون اجاره : 20ميليون

2000متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه بازار

رهن : 200ميليون اجاره : 20ميليون

280متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شهرک صنعتی بستان آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 20ميليون

3000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه نبش سه راه مایان

رهن : 100ميليون اجاره : 18ميليون

2850متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 100ميليون اجاره : 20ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 20ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

255متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در تبریز منطقه شاهگلی

قیمت کل : 11.852ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 20ميليون

170متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه 17 شهریور

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

116متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top