جستجوی ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شهرک سرمایه گذاری

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 35ميليون اجاره : 12ميليون

160متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه فلکه دانشگاه

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

11 خواب 240متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه کل, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آزادی

رهن : 100ميليون اجاره : 12ميليون

16 خواب 120متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه کل, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه منصور

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جاده تهران

رهن : 50ميليون اجاره : 12ميليون

80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جاده تهران

رهن : 300ميليون اجاره : 13ميليون

1500متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه مقصودیه

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

550متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه منصور

رهن : 20ميليون اجاره : 10ميليون

250متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 20ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

255متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top