جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 35ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز

رهن : 200ميليون اجاره : 30ميليون

400متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز

رهن : 800ميليون

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز

رهن : 100ميليون اجاره : 5.5ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.65ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی - جنوبی, نما رومی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.68ميليارد

24متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 28سال , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 1.785ميليارد

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه حسینی الهاشمی

قیمت کل : 2.56ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه 13طبقه, نما رومی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 2.61ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top