جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 980ميليون

2 خواب 109متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه ششم, درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 990ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, سند مالكيت و سر قفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 123متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه سه طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر - عصر ایران

قیمت کل : 1ميليارد

4 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه یک طبقه +زیرزمین, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 123متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه مرودشت

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری زراعی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 988ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 975ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نخست, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top