جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 960ميليون رهن : 140ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه پنجم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 970ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 25سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه امیر کبیر - خ صفایی

قیمت کل : 990ميليون رهن : 120ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 127متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, جنوبی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 1ميليارد

32متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار رحمت

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرصت شیرازی

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگاد

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top