جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فرصت شیرازی

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب

سن بنا 20سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 800ميليون

سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 818ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 840ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 830ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, جنوبی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگاد

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سیاحتگر

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه سوم, شمالی, نما اجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 800ميليون

1 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, جنوبی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه برخیابان اطلسی

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بنی هاشمی

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, جنوبی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top