جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه نهم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 715ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 720ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه ششم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا 12سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 10سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سیاحتگر

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 750ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی - باغ حوض

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top