جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 88متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه پل غدیر

قیمت کل : 750ميليون

سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, جنوبی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 750ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ ملكي, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 750ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از ساختمان, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 710ميليون

3 خواب 108متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 715ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 715ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 715ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, جنوبی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top