جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 175ميليون

سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 200ميليون

سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

زمین تجاری جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 155ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 190ميليون

کاربری کلنگی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 150ميليون

1000متر متر مربع

کاربری کلنگی, سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : 200ميليون

40متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 200ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرصت شیرازی

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه اول, نما بدون نما, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 165ميليون

65متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند بدون سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top