جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 200ميليون

سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه همکف, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

مغازه تجاری جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 190ميليون

80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 190ميليون

48متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه سوئیت, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 150ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top