جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 3ميليون اجاره : 1.7ميليون

1 خواب 12متر متر مربع

سن بنا 25سال , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 22متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.6ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 10ميليون اجاره : 2.7ميليون

126متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 3سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه اطلسی

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

3متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 8ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 10ميليون اجاره : 2.6ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.6ميليون

2 خواب 71متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 1.7ميليون

1 خواب 14متر متر مربع

سن بنا 3سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top