جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1ميليارد رهن : 80ميليون اجاره : 800تومان

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, سند مالكيت و سر قفلي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 7ميليون اجاره : 750تومان

12متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 30سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چوگان

رهن : 80ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 80ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

کاربری تجاری, سن بنا 2سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه اطلسی

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

3متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی

رهن : 40ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 110ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 20ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 70متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیر کبیر - جماران

رهن : 50ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top