جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 100ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 250ميليون اجاره : 800تومان

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, دو بر, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار ارتش

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه 2 طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 100ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 130ميليون اجاره : 800تومان

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 100ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 30ميليون اجاره : 800تومان

10متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی

رهن : 8ميليون اجاره : 800تومان

24متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی

رهن : 120ميليون اجاره : 750تومان

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 80ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top