جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 12سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آرایشگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

28متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 100ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 220ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 153متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 2.9ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی - شیخی

رهن : 50ميليون اجاره : 2.9ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 200ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی بالاتر از درمانگاه جوادالامه کوچه 2/3 د

رهن : 100ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 30ميليون اجاره : 2.75ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top