جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 168ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 158.4ميليون

3 خواب 113متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, نما آجرنما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز3

قیمت کل : 170.24ميليون

3 خواب 128متر متر مربع

سن بنا 14سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز3

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه شهرک بهاران

قیمت کل : 270ميليون

3 خواب 287متر متر مربع

سن بنا 5سال , سیستم نقشه ویلائی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 279ميليون

3 خواب 124متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 293.75ميليون

3 خواب 124متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز4

قیمت کل : 266.2ميليون

3 خواب 121متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما آجرنما, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز 1

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top