جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه ادد

2 خواب

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 35ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

سن بنا 13سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 79ميليون

2 خواب 64متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 97.2ميليون

2 خواب 72متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 86.35ميليون

2 خواب 59متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 100.45ميليون

2 خواب 73متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 103.5ميليون

2 خواب 69متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 123.75ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 71.8ميليون

2 خواب 68متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 102.2ميليون

2 خواب 73متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top