جستجوی ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شهرک اندیشه منطقه شهرک مریم

135متر متر مربع

سن بنا , سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 60ميليون

2 خواب 50متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 98.921ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top