جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 35ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

سن بنا 13سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 25ميليون

سن بنا , سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

1 خواب 45متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 50ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

2 خواب 65متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 60ميليون

2 خواب 200متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 5ميليون اجاره : 450تومان

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 3ميليون اجاره : 300تومان

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 112.5ميليون رهن : 7ميليون اجاره : 200تومان

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن,فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 120ميليون رهن : 130ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top