جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 315ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top