جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شهرک اندیشه

قیمت کل : 2.16ميليارد

سن بنا نوساز , سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 5.413ميليارد

330متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, نما سنگ, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top