جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 250ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 252ميليون

56متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه شهرک بهاران

قیمت کل : 270ميليون

3 خواب 287متر متر مربع

سن بنا 5سال , سیستم نقشه ویلائی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 270ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 279ميليون

3 خواب 124متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 293.75ميليون

3 خواب 124متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز4

قیمت کل : 265ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز4

قیمت کل : 266.2ميليون

3 خواب 121متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما آجرنما, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top